Tag: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Việt Nam thể hiện chính sách nhất quán trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Việt Nam thể hiện chính sách nhất quán trong thúc đẩy và...

Chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã và đang...