Tag: Chuyến bay 0 đồng

“Chuyến bay 0 đồng” chở hàng trăm lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

“Chuyến bay 0 đồng” chở hàng trăm lao động có hoàn cảnh...

Hai chuyến bay nghĩa tình, ấm áp những này cuối năm đã chở nhiều hoàn cảnh đặc biệt...