Tag: chuyến bay đưa công dân tại Ukraine về nước

Việt Nam đã thực hiện 6 chuyến bay đưa công dân tại Ukraine về nước

Việt Nam đã thực hiện 6 chuyến bay đưa công dân tại Ukraine...

Trước diễn biến phức tạp tại Ukraine, nhiều người Việt tại Ukraine đã sơ tán sang...