Tag: cơ chế liên quan Syria

Lần đầu tiên sau 5 năm, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đồng lòng gia hạn cơ chế liên quan Syria

Lần đầu tiên sau 5 năm, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo...

Sáng 9/7, một ngày trước khi hết hạn cơ chế hiện hành về viện trợ nhân đạo xuyên...