Tag: cô gái khuyết tật

icon Nghị lực phi thường của Thắm - cô gái khuyết tật vươn tới ước mơ

Nghị lực phi thường của Thắm - cô gái khuyết tật vươn tới...

Với những người bình thường, tập viết bằng tay đã khó, chân lại càng khó hơn, do...