Tag: Cơ quan bảo hiểm xã hội

Hơn 175.800 lao động được xác nhận hưởng hỗ trợ COVID-19

Hơn 175.800 lao động được xác nhận hưởng hỗ trợ COVID-19

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện xác nhận danh sách hưởng chính sách hỗ trợ...

Bảo hiểm xã hội giảm thời gian xử lý hồ sơ hỗ trợ COVID-19 còn 1 ngày

Bảo hiểm xã hội giảm thời gian xử lý hồ sơ hỗ trợ COVID-19...

Cơ quan bảo hiểm xã hội đang nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách...

Gần 87.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng Bảy

Gần 87.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong...

Cơ quan bảo hiểm xã hội cùng ngành lao động-thương binh và xã hội đã chi 1.484 tỷ...