Tag: cơ quan dân cử

Tăng cường tiếng nói, sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và các cơ quan dân cử

Tăng cường tiếng nói, sự tham gia của phụ nữ trong Quốc...

Ngày 12/4, tại thành phố Đà Nẵng, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam phối hợp với...