Tag: cơ quan thuế

Từ ngày 5/12 ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Từ ngày 5/12 ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách...

Đây là thông tin đáng chú ý tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số...