Tag: cơ sở cai nghiện ma túy

Lan tỏa văn hóa đọc tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Lan tỏa văn hóa đọc tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Quyết tâm tạo cho các học viên có môi trường phát triển tốt và toàn diện, đặc biệt...

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước

Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cai nghiện...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương đang tăng cường...