Tag: cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng cơ...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững...