Tag: cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học 2021-2022

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học...

Việc giữ ổn định mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính...