Tag: cơ sở khám chữa bệnh

Đề nghị xây dựng cơ sở khám chữa bệnh ở nơi tập trung đông công nhân lao động

Đề nghị xây dựng cơ sở khám chữa bệnh ở nơi tập trung đông...

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị nghiên cứu, bổ sung khu công nghiệp,...