Tag: cơ sở y tế

Cha, mẹ được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế, cơ sở thu dung điều trị COVID-19

Cha, mẹ được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế, cơ sở thu dung...

Ngày 25/8/2021, Bộ Y tế có văn bản số 7020/BYT-MT về cách ly phòng, chống COVID-19...