Tag: con riêng của vợ

Chủ tịch Quốc hội: “Ép buộc lựa chọn giới tính thai nhi; xâm hại, bạo hành con riêng của vợ, của chồng là những vấn đề nhức nhối"

Chủ tịch Quốc hội: “Ép buộc lựa chọn giới tính thai nhi;...

“Cần nhận diện đầy đủ hơn hành vi này. Bởi nhiều khi bạo lực về tinh thần còn nặng...