Tag: công dân nhập cảnh

Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho công dân nhập cảnh về nước

Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho công dân nhập cảnh về...

Với những trường hợp không thể về nước qua đường bay thương mại, Bộ Ngoại giao chủ...