Tag: Công dân nước ngoài

Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19

Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm vaccine...

Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe, cũng như tiêm...