Tag: Công dân Việt Nam

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước an toàn

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước an toàn

Trong hai ngày 10 và 11/10/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt...

Đưa gần 300 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ Thái Lan về nước

Đưa gần 300 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ Thái Lan...

Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn như thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, sinh...

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân Việt bị ảnh hưởng COVID-19

ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ công dân Việt bị ảnh hưởng...

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thiết lập đường link mới nhằm thống kê những...