Tag: công dân Việt Nam tại châu Âu

Gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước an toàn

Gần 280 công dân Việt Nam từ châu Âu về nước an toàn

Từ 18/11-19/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại...