Tag: Công điện số 633/CĐ-TTg

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện...

Ngày 21/5, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số: 1472/LĐTBXH-VP chỉ...