Tag: Công điện số 634/CĐ-TTg

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác đặc xá năm 2022

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 21/7/2022...