Tag: Công đoàn Y tế Việt Nam

Tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành y giai đoạn 2019 - 2022

Tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành y giai đoạn 2019...

Sáng nay (2/3/2023), Hội Nữ trí thức Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức...

Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em

Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em

Mới đây, Công đoàn Y tế Việt Nam có công văn gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc...