Tag: Công đoàn Y tế Việt Nam

Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em

Phòng ngừa tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em

Mới đây, Công đoàn Y tế Việt Nam có công văn gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc...