Tag: cộng đồng dân tộc thiểu số

ADB tài trợ 60 triệu USD hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Bình Định và Quảng Nam

ADB tài trợ 60 triệu USD hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu...

Ngày 26/8, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết vừa phê duyệt khoản tài trợ...

Khoảng cách giới còn tồn tại dai dẳng trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Khoảng cách giới còn tồn tại dai dẳng trong cộng đồng dân...

Các vấn đề bình đẳng giới đan xen với các yếu tố dân tộc thường khó giải quyết,...