Tag: cộng đồng LGBTI

Đại sứ Na Uy Grete Lochen: Việt Nam ngày càng tiến bộ và cởi mở về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới

Đại sứ Na Uy Grete Lochen: Việt Nam ngày càng tiến bộ và...

Bản thân là người đồng tính nữ, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen cảm nhận...