Tag: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng...