Tag: cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước...

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng...

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời

Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng...