Tag: cộng đồng nông thôn

KOICA Việt Nam khởi động dự án hơn 347 tỷ đồng cho cộng đồng nông thôn tỉnh Quảng Bình

KOICA Việt Nam khởi động dự án hơn 347 tỷ đồng cho cộng...

Ngày 30/8, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Văn phòng KOICA Việt Nam tổ chức hội...