Tag: Cổng DVC Quốc gia

Giải quyết hơn 17.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi qua cơ sở dữ liệu quốc gia

Giải quyết hơn 17.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ...

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội và Hà Nam là 2 địa phương triển khai thí điểm tích hợp,...