Tag: Công giáo

Biểu dương 78 tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 - 2020

Biểu dương 78 tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt trong...

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị thi đua...