Tag: cộng hòa Nam Sudan

Lực lượng công an tham gia gìn giữ hòa bình ở cộng hòa Nam Sudan: Mang đến những yêu thương

Lực lượng công an tham gia gìn giữ hòa bình ở cộng hòa...

Trở thành những chiến sĩ công an Việt Nam đầu tiên đặt chân lên vùng đất Trung Phi...