Tag: công nghệ 4.0

Phụ nữ vùng cao thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0

Phụ nữ vùng cao thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0

Việc áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 để kết nối và liên kết trong hoạt động sản...