Tag: Công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong...

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh tại Hội nghị tổng kết năm...