Tag: Công nhân

Hơn sáu nghìn công nhân và hai nghìn người dân Hà Nam nhận hỗ trợ gạo

Hơn sáu nghìn công nhân và hai nghìn người dân Hà Nam nhận...

Tính đến ngày 25-4, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tiếp nhận tiền ủng hộ từ các tập thể,...