Tag: công tác bảo hộ

Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine

Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công...