Tag: công tác bình đẳng giới

Bốn nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2022

Bốn nhiệm vụ trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2022

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành Công văn số 418/LĐTBXH-BĐG...