Tag: công tác chống dịch Covid-19

Thêm chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác chống dịch Covid-19

Thêm chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác chống dịch...

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số...