Tag: công tác dân tộc

Lai Châu chủ động trong công tác dân tộc

Lai Châu chủ động trong công tác dân tộc

Dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là chịu tác động của dịch bệnh Covid-19,...

Đánh giá tác động của dịch COVID-19 với đồng bào dân tộc thiểu số

Đánh giá tác động của dịch COVID-19 với đồng bào dân tộc...

Hội đồng Dân tộc tiếp tục nắm bắt, đánh giá tác động của dịch COVID-19 với đồng...

Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực

Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực...

Sau 5 năm thực hiện kết luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác dân tộc,...