Tag: công tác đối ngoại nhân dân

Những điểm sáng trong hoạt động của Ủy ban Hòa bình các địa phương

Những điểm sáng trong hoạt động của Ủy ban Hòa bình các...

Hoạt động của Ủy ban Hòa bình ở các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành...