Tag: công tác nhân đạo

Nỗ lực thực hiện trợ giúp công tác nhân đạo

Nỗ lực thực hiện trợ giúp công tác nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, giai đoạn 2017-2022, các cấp hội vận động, huy...