Tag: công tác phòng

Tri ân các lực lượng hỗ trợ TP.HCM trong phòng, chống dịch COVID-19

Tri ân các lực lượng hỗ trợ TP.HCM trong phòng, chống dịch...

Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự...