Tag: công tác phòng chống thiên tai

TPHCM phấn đấu đến 2030 giảm mạnh hơn 50%-70% thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra

TPHCM phấn đấu đến 2030 giảm mạnh hơn 50%-70% thiệt hại...

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn TPHCM đến năm...