Tag: công tác tiêm phòng Covid-19

Giám đốc điều hành COVAX Aurélia Nguyễn: Việt Nam xuất sắc trong công tác tiêm phòng Covid-19

Giám đốc điều hành COVAX Aurélia Nguyễn: Việt Nam xuất...

Việt Nam đã đạt thành công “xuất sắc” trong triển khai chiến dịch tiêm ngừa Covid-19...