Tag: công tác tiếp công dân

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu...

Để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Tòa án trong cả nước cần...