Tag: Cổng thông tin tiêm chủng

81% dân số từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đã tiêm 1 liều vaccine COVID-19

81% dân số từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đã tiêm 1 liều...

Đến 13h30 ngày 4/11, cả nước đã tiêm được hơn 85 liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ...