Tag: công ước

Quy trình tham gia và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về nhân quyền của các quốc gia như thế nào?

Quy trình tham gia và tổ chức thực hiện các điều ước quốc...

Thông thường, việc tham gia một điều ước nhân quyền quốc tế bắt đầu bằng thủ tục...

Công ước không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm chiến tranh và tội phạm chống nhân loại

Công ước không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình...

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn và...

Công ước về quyền cải chính quốc tế

Công ước về quyền cải chính quốc tế

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua theo Nghị quyết 630 (VII) ngày 16 tháng...

 Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ...

Được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua theo Nghị quyết 34/180 ngày 18/12/1979;...

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ

Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ

Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 640(VII)...

Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của ILO (Công ước số 111, 1958)

Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề...

Nội dung Công ước về chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp của ILO...

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại...

Công ước được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 317...

Công ước chống tra tấn không loại trừ bất kỳ quyền tài phán hình sự nào được thực thi theo pháp luật quốc gia

Công ước chống tra tấn không loại trừ bất kỳ quyền tài...

Theo Điều 3 Công ước, không một quốc gia thành viên nào được trục xuất, đẩy trả...