Tag: công ước quốc tế

Việc xem xét báo cáo quốc gia của các Ủy ban công ước diễn ra như thế nào?

Việc xem xét báo cáo quốc gia của các Ủy ban công ước diễn...

Báo cáo quốc gia phải được đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bằng một trong...

Hiện có bao nhiêu Ủy ban giám sát việc thực hiện các công ước quốc tế về nhân quyền?

Hiện có bao nhiêu Ủy ban giám sát việc thực hiện các công...

Như đã nêu ở trên, có chín công ước được coi là điều ước quốc tế căn bản về nhân...

 Việt Nam hợp tác với các cơ chế của Liên Hợp Quốc về quyền con người

Việt Nam hợp tác với các cơ chế của Liên Hợp Quốc về quyền...

Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm tại Hội đồng Nhân quyền,...

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR)

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa...

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (International Covenant...

Việt Nam trong tiến trình nỗ lực tham gia các công ước quốc tế về quyền con người

Việt Nam trong tiến trình nỗ lực tham gia các công ước...

Bên cạnh những nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật quốc gia...