Tag: Công ước quyền trẻ em

Việt Nam tích cực và trách nhiệm trong việc thực hiện Công ước quyền trẻ em

Việt Nam tích cực và trách nhiệm trong việc thực hiện Công...

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ nhi đồng LHQ tại Việt Nam (UNICEF)...