Tag: công ước tội phạm chiến tranh

Công ước không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm chiến tranh và tội phạm chống nhân loại

Công ước không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình...

Được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn và...