Tag: công văn 979/TCDL-LH

Làm thế nào để hướng dẫn viên du lịch nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Làm thế nào để hướng dẫn viên du lịch nhận hỗ trợ từ gói...

Sau khi nhận được văn bản của một số sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...