Tag: cử nhân xuất sắc

Sẽ hỗ trợ 120 triệu đồng cho cử nhân xuất sắc có nguyện vọng làm việc tại Hà Nội

Sẽ hỗ trợ 120 triệu đồng cho cử nhân xuất sắc có nguyện...

Những thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc có nguyện vọng làm việc tại các cơ quan, đơn...