Tag: CƯ TRÚ

QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI, CƯ TRÚ

QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI, CƯ TRÚ

Quyền tự do đi lại, cư trú trước hết được đề cập trong Điều 13 UDHR, trong đó nêu...