Tag: Cục Cảnh sát giao thông

Yêu cầu cảnh sát giao thông không cứng nhắc khi kiểm soát phòng dịch

Yêu cầu cảnh sát giao thông không cứng nhắc khi kiểm soát...

Khi phối hợp với các lực lượng khác trong phòng, chống dịch, nhất là kiểm soát người,...

Cảnh giác trước chiêu lừa đảo phạt nguội giao thông qua điện thoại

Cảnh giác trước chiêu lừa đảo phạt nguội giao thông qua...

Phía Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác...